Вътрешен дизайн на офис Azneo
Зала за почивка Работна зона

Зала за почивка

Работна зона


Работната зона е с капацитет 20 работни места